Η προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσιοποίησε την προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδας για τις σεζόν 2022-23 και 2023-24.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου.

Η φετινή διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, όπου στην πρώτη φάση θα συμμετάσχουν οι κυπελλούχοι των ΕΠΣ.

Στην 5η φάση (18-20/10) ρίχνονται στη μάχη ΠΑΣ Λαμία και Λεβαδειακός.

Aναλυτικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔOY 2022 – 2023 & 2023-2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Το Καταστατικό της
Τις διατάξεις των Κανονισμών της
Την από 22.07.2022 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο (Νο 29/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2022 – 2023 & 2023 – 2024

Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των ομάδων της Super League, της Super League 2 και των
Κυπελλούχων Ομάδων των Ε.Π.Σ. που μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος. Σε
περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής Κυπελλούχου Ομάδας Ε.Π.Σ.
παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής της Φιναλίστ. Η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της
Δήλωσης Συμμετοχής Π.Α.Ε./Σωματείου. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν
γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών βάσει
του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ανήκει στην Επιτροπή
Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος της Ε.Π.Ο. (εφεξής « η
Επιτροπή»)

Άρθρο 2: Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Συμβούλιο της FIFA
β) του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
γ) των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
1. Οι Κυπελλούχες ομάδες των Ε.Π.Σ. , οι ομάδες της Super League 2 & Super League
έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής για την
αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 έως 05 Αυγούστου.
Η υποβολή των δηλώσεων στις ανωτέρω ημερομηνίες θα πραγματοποιείται
έως και ώρα 14:00.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Super
League και Super League 2 ,επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 του
Κ.Α.Π.
Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις Κυπελλούχες
Ομάδες των Ε.Π.Σ. επιβάλλεται η ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ.
Για την περίοδο 2023 – 2024 οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων
συμμετοχής καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε φάσης
θα ανακοινωθούν από την Διοργανώτρια στις αρχές Ιουλίου της αγωνιστικής
περιόδου.
2. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:
α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
• Για τις ομάδες της Super League: 5.000 €
• Για τις ομάδες της Super League 2: 4.000 €
• Για τις Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. : 300 €
β) από το Συνυποσχετικό Διαιτησίας. Όλες οι Π.Α.Ε./Σωματεία υποχρεωτικά θα
καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και Συνυποσχετικό
Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των
Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και
Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού
Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται Δεκτή.
γ) από την Δήλωση Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλων των
αξιωματούχων που αναφέρονται και υπογράφουν τη δήλωση συμμετοχής. Η Δήλωση
συναίνεσης θα πρέπει να είναι απαραίτητα ενυπόγραφη, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής. Η δήλωση συμμετοχής, το συνυποσχετικό Διαιτησίας καθώς και η
Δήλωση συναίνεσης θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΠΟ απαραίτητα σε
πρωτότυπη μορφή.
δ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο., την Super League ,την Super League 2, και
τις οικείες Ε.Π.Σ των Ομάδων μέχρι την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης
συμμετοχής.
Δεν θα γίνεται δεκτή καμία Δήλωση Συμμετοχής χωρίς την υποβολή των ως άνω
δικαιολογητικών.
ε) Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο Κύπελλο από ομάδες (Π.Α.Ε. ή
σωματεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (που
προκύπτουν είτε από χρηματικές ποινές είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία) προς την
Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23
του πειθαρχικού κώδικα και στο άρθρο 7 παρ. 3 (ε) του ΚΑΠ.
Ενδεχόμενες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σχετικά με αυτό το
ζήτημα είναι ισχυρές.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα συμπληρώνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά και όχι
χειρόγραφα. Η Δήλωση Συμμετοχής, το Συνυποσχετικό Διαιτησίας και η Δήλωση
Συναίνεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
στ) Παραχωρητήριο Γηπέδου υποχρεωτικά για την κύρια και την 2η εναλλακτική έδρα.
3. Όλες οι ομάδες μαζί με την δήλωση έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ως έδρα
γήπεδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ΚΑΠ για την κατηγορία που
ανήκουν.
Για την 1η και 2η Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, που αγωνίζονται μόνο ερασιτεχνικές
ομάδες, τα γήπεδα πρέπει να είναι προδιαγραφών Γ ́ Εθνικής. Για την 3η και 4η Φάση
οι γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση
γηπέδου προδιαγραφών ανώτερης κατηγορίας. Από την 5η Φάση και εντεύθεν οι
γηπεδούχες ομάδες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν/ ή να τους ανήκει η χρήση
γηπέδου προδιαγραφών Super League 2/ Super League, αναλόγως της κατηγορίας
που αγωνίζονται. Αν προκριθούν ομάδες που αγωνίζονται σε κατώτερες κατηγορίες
θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως και να λάβουν την παραχώρηση χρήσης γηπέδου
αντιστοίχων προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές, ανά κατηγορία αναφέρονται στο άρθρο
8 του ΚΑΠ και συμπληρώνονται από τις προκηρύξεις των κατηγοριών.
Όταν μία ομάδα αναγκαστεί εκ των συνθηκών να αλλάξει την έδρα της, λόγω
απαίτησης να αγωνιστεί σε γήπεδο με προδιαγραφές ανώτερης κατηγορίας, εφόσον
δεν δύναται να βρει αυτό εντός των ορίων της οικείας ΕΠΣ, δύναται να ισχύσει η
πρόβλεψη του άρθρου 78 παρ. 3 του Καταστατικού της ΕΠΟ, ήτοι να αναζητήσει
γήπεδο εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας της. Σε κάθε περίπτωση αν δεν
καταφέρει να βρει γήπεδο η διοργανώτρια ΕΠΟ θα της ορίσει.

Άρθρο 4: Επίλυση Διαφορών
Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και
της Προκήρυξης και αφορούν:
α) Τις ομάδες της Super League της Super League 2, και των Κυπελλούχων των Ε.Π.Σ
που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος και β) Σε κάθε πρόσωπο που
συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα
αρμόδια θεσμοθετημένα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Τα
πειθαρχικά παραπτώματα υπάγονται σε πρώτο βαθμό στην πειθαρχική Επιτροπή της
ΕΠΟ και σε δεύτερο βαθμό στην Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος και την αποδοχή της παρούσας οι
ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια τα
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο.
για την επίλυση όλων των διαφορών. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μην
υποβάλλουν προς επίλυση διαφορές ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, εφόσον
ανήκουν σ ́ αυτές που υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστικών και δικαιοδοτικών
οργάνων της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο,
τότε εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 5: Γήπεδα Αγώνων
Τα γήπεδα/έδρες των ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος για την περίοδο
2022 – 2023 & 2023 – 2024, θα πρέπει να πληρούν, υποχρεωτικά τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης
β) Να έχουν νόμιμα παραχωρηθεί στις ομάδες που θα τα χρησιμοποιήσουν ως κύρια
και εναλλακτική έδρα
γ) Να πληρούν τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του Καταστατικού, οι
διατάξεις του Κ.Α.Π., οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού και οι διατάξεις του
Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων περί γηπέδων και
αρμοδιοτήτων της διοργανώτριας.
δ) Από την προημιτελική φάση και έπειτα όλα τα γήπεδα να διαθέτουν LED System,
με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας.
Για όλα τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνη είναι η γηπεδούχος Ομάδα.

Άρθρο 6: Προπονητές
Οι Ομάδες (κατηγορίας Super League, Super League 2 Κυπελλούχες Ομάδες των
Ε.Π.Σ. ) που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις
που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού Προπονητών.

Άρθρο 7: Παρατηρητές Αγώνων
Οι παρατηρητές αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Διοργανώσεων
(Υποεπιτροπή Κυπέλλου). Για τους αγώνες που συμμετέχουν Κυπελλούχες Ομάδες
των Ε.Π.Σ. και Ομάδες της Super League 2 οι παρατηρητές θα προέρχονται από τις
ΕΠΣ. Για δε τους αγώνες που συμμετέχουν Ομάδες της Super League οι παρατηρητές
θα προέρχονται από την λίστα των παρατηρητών της Super League.

Άρθρο 8: Συμμετοχή ποδοσφαιριστών
α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι
ένα (21) ετών στην 20άδα για τις ομάδες της Super League, Super League 2 και τις
Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. είναι υποχρεωτική, από την πρώτη Φάση μέχρι και
τον Τελικό Αγώνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλωμένων ποδοσφαιριστών. Για
τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η
Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023
εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01.01.2002 και εντεύθεν.
Για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι
γεννηθέντες από 01.01.2003 και εντεύθεν.
Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα.
β) Ως προς τους αλλοδαπούς ή κοινοτικούς που επιτρέπεται να δηλώνονται στο Φ.Α.
και να χρησιμοποιούνται στην 11αδα μίας αγωνιζόμενης ομάδας ισχύουν τα όσα
προβλέπονται στον ΚΙΜΠ και στις οικείες προκηρύξεις για το πρωτάθλημα στο οποίο
αγωνίζεται η κάθε ομάδα.
Η παράβαση των προβλέψεων της παρούσας χορηγεί το δικαίωμα ένστασης για
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 ε του Κ.Α.Π.
Σε όλες τις Φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2022 – 2023 επιτρέπονται έως
πέντε (5) αλλαγές που θα γίνονται σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα για κάθε μία ομάδα
(χωρίς να υπολογίζεται ως διακοπή οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην διάρκεια
του ημιχρόνου) και εφόσον ένας αγώνας οδηγηθεί σε παράταση οι ομάδες έχουν
δικαίωμα και 6ης αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Παιγνιδιού (Laws of
the Game και από 8-5-2020 απόφαση της IFAB).
Η δήλωση 20αδας αντί 18αδας με εννέα αναπληρωματικούς στον πάγκο ισχύει και για
την περίοδο 2022-2023.
Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ισχύσει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 εκτός
εάν η FIFA την αλλάξει με νεότερη πρόβλεψη που θα έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλες τις διοργανώσεις.

Άρθρο 9 : Κάρτα υγείας. Υγειονομικό πρωτόκολλο
α) Κάρτα υγείας
Από 1 Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την
ατομική κάρτα υγείας αθλητή ( ΦΕΚ 3254/ Β ́/08-08-2018 και άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η
κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που
απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή
ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη εγκύρου δελτίου
αθλητικής ιδιότητας και κάρτας υγείας εν ισχύ.
β) Υγειονομικό πρωτόκολλο
Για την περίοδο 2022 – 2023 οι ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδος θα
ενημερωθούν από την Υποεπιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος αναφορικά με τα μέτρα που
θα ισχύσουν από την Πολιτεία στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας υγείας.

Άρθρο 10. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την
υποχρέωση να διαθέτει και να φέρει μαζί του την ιατρική του ταυτότητα. Σε αντίθετη
περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου, στο
οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Α.Π.
Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να διαθέτει απινιδωτή άλλως θα επιβληθεί
πρόστιμο 300 ευρώ για Κυπελλούχο Ομάδα των Ε.Π.Σ., 500 ευρώ για ομάδα Super
League 2 και 1.000 ευρώ για ομάδα Super League αντίστοιχα, αφού επιβεβαιωθεί η
μη ύπαρξή του από τον Παρατηρητή αγώνα στην έκθεσή του.

Άρθρο 11 : Εμπορικά / Τηλεοπτικά / Ραδιοφωνικά δικαιώματα / Μπάλα Αγώνα
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 & 2023 – 2024 η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό
δικαίωμα της, άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσης των
χορηγικών, εμπορικών ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών δικαιωμάτων, της διοργάνωσης.
O τηλεοπτικός πάροχος για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 κατέχει το σύνολο
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όλης της διοργάνωσης, και μετάδοσης αυτών μέσω
της υπηρεσίας του και διατηρεί το δικαίωμα διανομής εικόνας και ήχου σε
οποιονδήποτε τρίτο, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο μετάδοσης, εν όλο ή εν μέρει,
όπως ενδεικτικά συσκευή τηλεόρασης, Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο.
Στα τηλεοπτικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά της διαδικτυακής
τηλεόρασης WEB TV.
Τα Ραδιοφωνικά δικαιώματα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά η διοργανώτρια κατά την
ελεύθερη κρίση της και σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Ε./Ε.Π.Ο.
Σύμφωνα με τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, η
Ε.Π.Ο. ως διοργανώτρια έχει το δικαίωμα επιλογής των αγώνων στους οποίους θα
κάνει χρήση των εμπορικών δικαιωμάτων ανάλογα με τη φάση διεξαγωγής. Ειδικά για
τον Τελικό Αγώνα η Ε.Π.Ο. κατέχει το σύνολο των εμπορικών δικαιωμάτων.
Η ΕΠΟ έχει το δικαίωμα ως διοργανώτρια και να ορίσει ως υποχρέωση των
συμμετεχόντων ομάδων και να θεσπίσει «Μπάλα Διοργάνωσης (Nike Flight DN3595-
100) την οποία θα προμηθεύονται οι συμμετέχουσες ομάδες από τον επίσημο χορηγό
της ΕΠΟ και θα είναι υπεύθυνες για τη χρησιμοποίηση αυτής κατά τη διεξαγωγή των
επίσημων αγώνων της διοργάνωσης.
Σε όλες τις φάσεις και σε όποια γήπεδα χρησιμοποιείται σύστημα LED, από τον
τηλεοπτικό χρόνο των 90’ τα 10’ θα παραχωρούνται στη διοργανώτρια αρχή για την
προβολή των χορηγών της.
Η ΕΠΟ έχει και διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλες οι
ομάδες που συμμετέχουν τις περιόδους 2022 – 2023 , 2023 – 2024 θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε. της Super League , της Super League 2 και οι Κυπελλούχες
Ομάδες των Ε.Π.Σ. που μετέχουν στην διοργάνωση, υποχρεούνται στην ακριβή
τήρηση των όρων όλων των εμπορικών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων
όπως αυτά ορίζονται από τη διοργανώτρια.

Άρθρο 12: Διοργάνωση Αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος από την 3η Φάση μέχρι και τον Τελικό Αγώνα,
οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα B
«Οργανωτικό εγχειρίδιο Κυπέλλου» της προκήρυξης.
Οι συμμετέχουσες Ομάδες (ΠΑΕ και σωματεία) υποχρεούνται στην τήρηση των όρων
του εν λόγω Παραρτήματος B.

Άρθρο 13: Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο
Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε
κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει
ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις
μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση
Θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ. Μετά από
κλήρωση θα προκριθεί μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη φάση και οι
υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφού κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια
θα δημιουργήσουν είκοσι έξι (26) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες
θα προκύψουν είκοσι έξι (26) νικήτριες Ομάδες. Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή
που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων :είκοσι έξι (26)
Προκρίνονται : είκοσι επτά (27) ομάδες
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των
δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

2η Φάση
Θα συμμετέχουν οι είκοσι έξι (26) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και η μία (1)
ομάδα που προκρίθηκε άνευ αγώνα. Σύνολο ομάδων είκοσι επτά (27). Μετά από
κλήρωση θα προκριθεί μία (1) Ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη φάση και οι
υπόλοιπες είκοσι έξι (26) μετά από κλήρωση θα δημιουργήσουν δεκατρία (13)
ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκύψουν δεκατρείς (13)
νικήτριες Ομάδες.
Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σύνολο αγώνων :δεκατρείς (13)
Προκρίνονται : δεκατέσσερεις (14) ομάδες
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των
δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

3η Φάση
Θα συμμετέχουν οι δεκατρείς (13) νικήτριες ομάδες από την 2η Φάση, η μία (1) ομάδα
που προκρίθηκε άνευ αγώνα και οι είκοσι έξι (26) ομάδες της Super League 2.
Σύνολο Ομάδων σαράντα (40)
Μετά από κλήρωση θα προκύψουν είκοσι (20) ζευγάρια, από τα οποία μετά από
μονούς αγώνες θα προκριθούν είκοσι (20) νικήτριες Ομάδες. Γηπεδούχος Ομάδα θα
είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ομάδα της Super League 2 με Κυπελλούχο Ομάδα των
Ε.Π.Σ. τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της Κυπελλούχου Ομάδας των Ε.Π.Σ.
Σύνολο αγώνων : είκοσι (20)
Συνολικά προκρίνονται είκοσι (20) ομάδες
Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των
δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

4η Φάση
Συμμετέχουν οι είκοσι (20) νικήτριες ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση.
Μετά από κλήρωση θα προκριθούν οκτώ (8) Ομάδες άνευ αγώνα στην επόμενη
φάση και οι υπόλοιπες δώδεκα (12) μετά από κλήρωση θα δημιουργήσουν έξι (6)
ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκύψουν έξι (6) νικήτριες
Ομάδες.
Οι αγώνες είναι μονοί. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ως γηπεδούχος ομάδα ανώτερης κατηγορίας τότε ο
αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που ανήκει στην κατώτερη κατηγορία.
Σύνολο αγώνων: έξι (6)
Συνολικά προκρίνονται : δεκατέσσερεις (14) ομάδες

5η Φάση
Συμμετέχουν οι έξι (6) νικήτριες ομάδες από την 3η Φάση, οι οκτώ (8) ομάδες που
προκρίθηκαν άνευ αγώνα και οι δέκα (10) ομάδες της Super League (εξαιρούνται οι
ομάδες ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑÏΚΟΣ – ΠΑΟΚ). Σύνολο είκοσι τέσσερις
(24) ομάδες. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12) ζευγάρια. Οι αγώνες
είναι μονοί. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.
Σε περίπτωση που κληρωθεί ως γηπεδούχος ομάδα ανώτερης κατηγορίας τότε ο
αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που ανήκει στην κατώτερη κατηγορία.
Σύνολο αγώνων : δώδεκα (12)
Προκρίνονται : δώδεκα (12) ομάδες

Στην 1η ,2η 3η 4ηκαι 5η Φάση που οι αγώνες είναι μονοί εάν το αποτέλεσμα του αγώνα
δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του
Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

6η Φάση
Συμμετέχουν οι δώδεκα (12) νικήτριες ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η Φάση και
οι τέσσερεις (4) ομάδες του πρωταθλήματος της Super League (ΑΡΗΣ –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑÏΚΟΣ – ΠΑΟΚ). Σύνολο δεκαέξι (16) ομάδες. Μετά από
κλήρωση δημιουργούνται οκτώ (8) ζευγάρια.
Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί
Σύνολο αγώνων οκτώ (8)
Προκρίνονται οκτώ (8) ομάδες

Μετά από την κλήρωση των Ομάδων που συμμετέχουν στην 6η Φάση θα
πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ζευγαριών για την 7η Φάση (Προημιτελική) και 8η
Φάση (Ημιτελική) καθώς και της τυπικά γηπεδούχου ομάδας του Τελικού.

Στην 6η, 7η και 8η Φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή δεν
(υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια
αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί
ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Άρθρο 14 : Τελικός Αγώνας Κυπέλλου
Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα θα αποφασισθεί από την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
Αν προκριθούν ομάδες των Αθηνών ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α.
Αν προκριθούν ομάδες της Θεσσαλονίκης ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη.
Αν προκριθούν ομάδα της Αθήνας και ομάδα της Θεσσαλονίκης ο τελικός αγώνας θα
διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση τα γήπεδα να πληρούν τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή
του τελικού αγώνα.
Η Ε.Π.Ο. επίσης δύναται να αποφασίσει ως έδρα του τελικού, γήπεδο που ανήκει σε
ξένη ομοσπονδία.

Άρθρο 15. Έπαθλα πρωταθλήματος
Στην ΚΥΠΕΛΟΥΧΟ ΕΛΛΑΔΟΣ θα απονεμηθεί κύπελλο και πενήντα (50) μετάλλια για
τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της. Στη δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν
πενήντα μετάλλια. Αναμνηστικά επίσης θα δοθούν στους διαιτητές και στον MVP του
τελικού αγώνα.

Άρθρο 16: Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων
Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων.
Η διεξαγωγή των αγώνων δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.
Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων έως και την 4η Φάση έχουν ως ακολούθως :

ΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΦΑΣΗ 31.08.2022 Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ.

2η ΦΑΣΗ 11.09.2022 «»

3η ΦΑΣΗ 21.09.2022 Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ & Super
League 2

4η ΦΑΣΗ 05.10.2022 Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ & Super
League2

5η ΦΑΣΗ 18 – 20.10.2022 Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ , Super League2
& των 10 Ομάδων της Super League (εκτός των Ομάδων ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑÏΚΟΣ)

6η ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική
15 – 16.12.2022 Κυπελλούχες Ομάδες των Ε.Π.Σ ,Super League2 & Super League
(Συμμετοχή και των Ομάδων ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑÏΚΟΣ)

2η Αγωνιστική
10 – 12.01.2023 «»

7η ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική
17 – 19.01.2023 «»
2η Αγωνιστική
24 – 26.01.2023 «»

8η ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική
07 – 09.02.2023 «»

2η Αγωνιστική
28.02 – 02.03.2023 «»

Άρθρο 17: Τελική Διάταξη
Η Οικονομική Εγκύκλιος της ΕΠΟ, τα Παραρτήματα «Α , Β» ,και οι σχετικές αποφάσεις
της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης, την
οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και
από τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα
παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο
του καταστατικού της και του ορθού και του δικαίου.

Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Acting CEO
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ          ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

Share...

nea

Next Post

Με νέα οχήματα και μηχανήματα έργου ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Θηβαίων

Κυ Ιούλ 31 , 2022
Νέα οχήματα και σύγχρονα μηχανήματα απέκτησε ο Δήμος Θηβαίων, ενισχύοντας τον υφιστάμενο στόλο και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προμηθεύτηκε ένα φορτηγό 3,5 τόνων με ανατροπή και έναν ρυμουλκούμενο κλαδοθρυμματιστή/κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. ο μηχάνημα […]