«Αναπορρόφητες οι Περιφερειακές Ενισχύσεις COVID και οι ενισχύσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα για Τουρισμό και Εστίαση, με κίνδυνο την οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων»

Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Οικονομικών και Τουρισμού, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώτης, Απόστολος Πάνας, Κώστας Σκανδαλίδης και Δημήτρης Μπιάγκης, ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την πραγματική ενίσχυση των επιχειρήσεων και την αποφυγή της επιπλέον επιβάρυνσής τους.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι πολλές επιχειρήσεις έλαβαν ενισχύσεις κεφαλαίου κίνησης τόσο από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, όσο και από τα Προγράμματα Επιδότησης Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών, ή και από το πρόγραμμα Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας. Για το πρόγραμμα της Εστίασης και του Τουρισμού οι επιλέξιμες δαπάνες ανάλωσης του χορηγηθέντος κεφαλαίου ήταν οι αποκλειστικά για αγορές πρώτων υλών και άλλων υλικών αγαθών (που έχουν ΦΠΑ), ενώ οι δαπάνες των ΠΕΠ αφορούσαν επιπλέον και ενοίκια, μισθοδοσίες (που δεν έχουν ΦΠΑ), ενώ η τα χρήματα θα έπρεπε να αναλωθούν έως 31/12/21.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, δεν λήφθηκε υπόψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του Τουρισμού και της Εστίασης, θα ήταν αδύνατο να αναλώσουν τα κεφάλαια αυτά στο χρονικό διάστημα έως 31/12/21, διότι είτε υπολειτουργούσαν, είτε ΔΕΝ λειτουργούσαν, είτε λειτουργούσαν διαλειμματικά, είτε δεν υπήρχε νόημα λειτουργίας τους, λόγω χωροθέτησής τους (τουριστικές, ορεινές κλπ) και πολλές από αυτές, ακόμη ΔΕΝ λειτουργούν κανονικά, διότι ΔΕΝ υπάρχει πελατειακό κοινό. Επιπρόσθετα, αρκετές επιχειρήσεις έλαβαν τις ενισχύσεις στο τέλος του 2021 με αποτέλεσμα να μην έχουν τον χρόνο να τα απορροφήσουν, ενώ σε πλήθος από αυτές το χορηγηθέν ποσό (έως και το 30%) παρακρατήθηκε από τον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) λόγω οφειλών τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΕΙ έως 31/12/21 τα εισπραχθέντα ποσά και να καλούνται να επιστρέψουν το μη αναλωθέν ποσό εντόκως.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τους αρμόδιους υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν πραγματικά και να μη βρεθούν με χρέος προς το Δημόσιο. 

Επιπλέον, ερωτώνται εάν προτίθενται να προχωρήσουν στον απαραίτητο προγραμματισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να δύνανται κατόπιν αίτησής τους, κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022, τόσο για τα προγράμματα Εστίασης και Τουρισμού όσο και της αντίστοιχης δράσης ενίσχυσης από τις Περιφέρειες. 

Share...

nea

Next Post

Εντάξεις νέων έργων – δράσεων και ψήφισμα καταδίκης της εισβολής στην Ουκρανία

Πα Μαρ 4 , 2022
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τηρήθηκε στην έναρξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Μαρτίου 2022, στην πόλη της Λαμίας. Ακολούθως, εκδόθηκε το συνημμένο ψήφισμα, με το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας […]