Αναδιανομή αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους του Δήμου Λεβαδέων

Σε αναδιανομή αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων προχώρησε ο δήμαρχος Λεβαδέων Γιάννης Ταγκαλέγκας.

Με απόφαση του ορίζει:

Τον κ. Αλέξανδρο Μητά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Τον κ. Μιχαήλ Σαγιάννη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αλ. Μητά.

Την κ. Ιωάννα Νταντούμη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Τον κ. Ιωάννη Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας. 

Τον κ. Ιωάννη  Δήμου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχο στην Κοινότητα Κυριακίου.

Τον κ. Αθανάσιο Καλογρηά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας.

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Τον κ. Μάριο Σάκκο ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Τον κ. Βρασίδα Γιαννακόπουλο ως Αντιδήμαρχομε αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους ορίζει τους εξής:

Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας, Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. 

Επίσης, με τον ορισμό των Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο ολοκληρώνονται οι νέες συνθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -στις οποίες θα συνεχίσει να προεδρεύει ο Δήμαρχος- που έχουν ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά μέλη: Αλέξανδρος Μητάς, Αθανάσιος Καλογρηάς, Μιχαήλ Σαγιάννης, Κωνσταντίνος Μερτζάνης, Κωνσταντίνος Καπλάνης, Ευάγγελος Πούλος, Νικόλαος Μπράλιος, Δημήτρης Καραμάνης

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννα Νταντούμη, Ιωάννης Δήμου, Εμμανουήλ Τσεσμετζής, Κωνσταντίνος Γαλανός, Δημήτριος Τόλιας, Λαμπρινή Γερονικολού, Βασίλης Τουμαράς.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά μέλη: Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης Δήμου, Ιωάννα Νταντούμη, Βρασίδας Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Τόλιας, Νικόλαος Τζουβάρας, Πέτρος Αρκουμάνης, Χαράλαμπος Κατής.

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Μητάς, Μιχαήλ Σαγιάννης, Αθανάσιος Καλογρηάς, Μάριος Σάκκος, Χρήστος Καράλης, Κωνσταντίνος Γαλανός, Δημήτριος Τσιφής, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, αφού ευχαρίστησε όλες και όλους για την έως τώρα συμβολή τους, δήλωσε πως η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να κινείται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των πληγών, που δημιουργούν οι αλλεπάλληλες κρίσεις στην κοινωνία, είτε με προληπτικές είτε με επουλωτικές ενέργειες. Δρώντας οραματικά θα εξακολουθεί να διευρύνει τις προοπτικές του Δήμου Λεβαδέων, δημιουργώντας τα θεμέλια για την διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για τα παιδιά μας, όπως συμφώνησε με τους πολίτες την προεκλογική περίοδο, συμφωνία που επικυρώθηκε το βράδυ των εκλογών και επισφραγίστηκε στην ομιλία της ορκωμοσίας του.

Η ανάληψη των καθηκόντων τους θα ξεκινήσει μετά την δημοσίευση της απόφασης του Δημάρχου στον Τοπικό Τύπο.

Share...

nea

Next Post

Η Εύα Τζουβελέκη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων

Δε Ιαν 10 , 2022
Σε κλίμα συναίνεσης, πραγματοποιήθηκαν στις  9 Ιανουαρίου 2022, οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρόεδρος εξελέγη η κ. Εύα Τζουβελέκη, αντιπρόεδρος ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου και γενική γραμματέας η κ. Αθηνά-Ειρήνη Νόκα. «Θέλω να πω […]

Σας ενδιαφέρουν