Χρηματοδότηση 641.419,52 € για την ωρίμανση έργων Πολιτισμού

1 min read
SAMSUNG CSC

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ45.000€
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ45.000€
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ80.000€
Μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Καποδιστριακού Σχολείου στο Γαλαξείδι και για τη δημιουργία της νέας Αρχαιολογικής Συλλογής ΓαλαξειδίουΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ110.000€
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΚΥΡΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ75.000€
ΜΕΛΕTΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ “Castello Rosso”ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ100.000€
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ186.419,52€

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 641.419,52 ευρώ.  

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εντάσσουμε σήμερα επτά ακόμη έργα αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ή τοπόσημων της Στερεάς Ελλάδας και ο στόχος μας είναι διπλός. Προστατεύουμε αφενός ό,τι κρατά άσβεστη τη μνήμη, ό,τι αναδεικνύει το ένδοξο παρελθόν του τόπου μας. Παράλληλα, όμως, επενδύουμε σε έργα πολιτισμού και στην υπεραξία που δημιουργούν, ώστε να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία το όφελος».

Share...

Διαβάστε επίσης...