Εκπαίδευση των Συντονιστών Συζήτησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MUST-a-Lab” στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς» πραγματοποιήθηκε στις 23, 24 & 25 Νοεμβρίου η εκπαίδευση των Συντονιστών Συζήτησης των Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας.  

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσής τους ενημερώθηκαν αναλυτικά για το σχεδιασμό και την λειτουργία των συγκεκριμένων Εργαστηρίων όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται στην ένταξη καθώς και εκπρόσωποι των μεταναστών. Επίσης, οι Συντονιστές Συζήτησης όλων των Ευρωπαίων Εταίρων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με το τοπικό πλαίσιο κάθε εταίρου και να εξοικειωθούν με ευρωπαϊκές καινοτόμες μεθόδους για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και την επίτευξη της αποτελεσματικής διάδρασης.

Μέσω των Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης που θα λειτουργήσουν στην πόλη μας καθώς και στο Μέχελεν (Βέλγιο), στη Βιέννη (Αυστρία), στη Φουενλαμπράδα (Ισπανία) και στη Μόντενα (Ιταλία) επιδιώκεται η δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων για την καταγραφή των αναγκών, το σχεδιασμό πολιτικών ένταξης και την υιοθέτησή τους από τους φορείς ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους υπηκόους τρίτων χωρών σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Γιάννης Ταγκαλέγκας τονίζει ότι η συμμετοχή του Δήμου στο τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MUST-a-Lab” (2022 – 2024) με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή στοιχείων απαραίτητων προς έρευνα με στόχο τον επανασχεδιασμό τοπικών στρατηγικών ένταξης. Τέλος, ο κ. Ταγκαλέγκας επεσήμανε ότι ο Δήμος Λεβαδέων θα συνεχίσει να επιδιώκει την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και την ενίσχυση διακρατικών συνεργειών που προβάλλουν την πόλη μας και παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Share...

nea

Next Post

Σταθερά τα δημοτικά τέλη και για το 2023, μείωση στο πάγιο ύδρευσης

Δε Δεκ 5 , 2022
Όπως κάθε χρόνο, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού , λαμβάνεται απόφαση από τα θεσμικά όργανα των Δήμων, (Οικονομική  Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο), για τον καθορισμό των δημοτικών τελών, που θα ισχύσουν για το επόμενο έτος. Τα τέλη αυτά που αφορούν την ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό-καθαριότητα και ακίνητη περιουσία, ήταν πάντα και συνεχίζουν να […]

Σας ενδιαφέρουν