Αντικατάσταση ιρλανδικών διαβάσεων Αργυροχωρίου Υπάτης

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και προχωρά πλέον στην υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» , προϋπολογισμού 160.000 €.

Σκοπός του έργου είναι η εξάλειψη των κινδύνων που δημιουργούνται από τη διέλευση των κατοίκων του Αργυροχωρίου Υπάτης, μέσω ιρλανδικών διαβάσεων στο Αργυροχωρίτικο Ρέμα, σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και αγροκτήματα του χωριού.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων να εκτελεστούν εργασίες εκτροπής υδάτων για την κατασκευή του έργου, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευές κιβωτοειδών οχετών, μεταβατικών επιχωμάτων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει επί υφιστάμενου δρόμου και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίστηκε στους 12 μήνες.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων, με ένα έργο μικρού προϋπολογισμού, αλλά τεράστιας αξίας για την ασφάλεια των διερχόμενων κατοίκων και επισκεπτών.

»Το έργο που θα εκτελεστεί, μελετήθηκε με βάση την υδρολογική μελέτη και τα στοιχεία που παίρνουμε από τον βροχομετρικό σταθμό Υπάτης. Συνεκτιμώντας το ύψος της πλημμυρικής παροχής, την κλίση και την ταχύτητα της ροής του Αργυροχωρίτικου ρέματος, προχωρούμε στις αναγκαίες εργασίες».

Share...

nea

Next Post

O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  στην Ορχήστρα των 100 στον Ομφαλό της Γης

Πε Ιούν 23 , 2022
O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κύριος Φάνης Σπανός, θα παρευρεθεί στο κορυφαίο δρώμενο του τέταρτου Φεστιβάλ Δελφών “Το Λάλον Ύδωρ” με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Βοστώνης στο Θέατρο Φρύνιχος στους Δελφούς. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει το Φεστιβάλ Δελφών από τη γέννησή του το 2018, ως βασικός εταίρος του Δικτύου Δελφών, εδώ και πέντε χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στον πολιτισμό της Φωκίδας και […]