Η Π. Ε. Βοιωτίας συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση των Γενικών Απογραφών

Η ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τους Δήμους της περιοχής για την επιτυχή ολοκλήρωση των Γενικών Απογραφών.

Για το λόγο αυτό, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά και η Γενική Διευθύντρια Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κα Βασιλική Μπενάκη πραγματοποίησαν πρόσφατα νέα συνάντηση εργασίας στην έδρα της Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών. 

Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της χώρας και σε τοπικό επίπεδο. 

Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης».

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ). 

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 διενεργείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης και του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17/ Α’/ 5-2-2021).  Τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. 

Να σημειωθεί ότι έχει παραχωρηθεί χώρος εντός του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της Απογραφής. 

«Η Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών ολοκληρώνεται με την τελευταία φάση της η οποία προβλέπει την ύπαρξη απογραφέα σε συγκεκριμένα σημεία, όπου εφαρμόζονται τα μέτρα κατά της διάδοσης του covid 19, προκειμένου να απογραφούν οι πολίτες που δεν το έχουν κάνει ακόμη. Παρακαλούμε τους Δημότες που δεν έχουν απογραφεί ακόμη να επικοινωνήσουν με το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι και να  για να σπεύσουν να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά. 

Share...

nea

Next Post

Βαγγέλης Αποστόλου: Προκαλούν την ολοκληρωτική διάλυση και απαξίωση της κοινωνική ασφάλισης

Πε Φεβ 17 , 2022
Ομιλία του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση». «Δύο λόγια στην αρχή για τις Ειδικές Μονάδες Δασοπυρόσβεσης, τους δασοκομάντος όπως είναι γνωστοί, […]

Σας ενδιαφέρουν