Η σημαντικότητα της ανάλυσης του εδάφους

Γράφει ο Χρήστος Αποστόλου

Undergradute Student – Faculty of Agriculture

Email: capostolouagr@yahoo.com 

Μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο παραγωγός πριν ξεκινήσει την καλλιέργεια του είναι νααναλύσει αρκετά το έδαφος, που θα αποτελεί την οικογένεια των φυτών, για τους επόμενους μήνες. Η εδαφολογική ανάλυσηπρέπει να εξετασθεί για να δει ο παραγωγός τι ελλείψεις και τι περίσσιες θρεπτικών στοιχείων υπάρχουν έτσι ώστε να ξέρειακριβώς τα λιπάσματα που πρέπει να συνθέσει για να δώσει όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονταιαργότερα τα φυτά. 

Η ανάλυση πρέπει να γίνεται συνήθως πριν την τοποθέτηση κάποιας καλλιέργειας έτσι ώστε να καταλάβουμε τι χρειάζεταιτο χωράφι και τι όχι. Αν βέβαια έχει τοποθετηθεί ήδη η καλλιέργεια και αρχίζουμε να παρατηρούμε διάφορα συμπτώματα στα φυτάτις πρώτες μέρες, θα ήταν επιθυμητή μια άμεση διάγνωση σε σχέση με την περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά έτσι ώστε νααποφευχθούν τυχόν τροφοπενίες ή υπερβολική λίπανση που αργότερα συνεπάγεται τοξικότητα. Βέβαια αρκετά προβλήματα τουεδάφους μπορούν να μην εντοπιστούν λόγω κλιματικών συνθηκών όπως είναι ο καιρός, η υγρασία, η θερμοκρασία κτλ.  

Θέλοντας και μη είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η λήψη ενός δείγματος αντιπροσωπεύει ολόκληρο το χωράφι, οπότετουλάχιστον η δικιά μου άποψη είναι να λαμβάνονται δείγματα από διαφορετικά μέρη του χωραφιού και να συγκρίνονται μεταξύτους έτσι ώστε να ο γεωπόνος που θα «μεταφράσει» τα δείγματα, να καταλήξει σε αποτελέσματα που μπορεί να τείνουν προς τοκοινό. 

Αν ένας γεωργός με ρωτούσε πότε θα ήταν η κατάλληλη εποχή δειγματοληψίας, τότε θα του απαντούσα ότι καλό θα ήταννα λαμβάνονται δείγματα πριν ακριβώς την εφαρμογή οποιαδήποτε λίπανσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμεπροβλήματα όπως, πχ. αν τα δείγματα του εδάφους ληφθούν κατά το στάδιο ανάπτυξης των φυτών τότε σημαντικό ποσοστό τωνθρεπτικών στοιχείων που ήταν στο έδαφος πριν την ανάλυση, θα έχουν προσληφθεί ήδη από τα φυτά και η ανάλυση θα δείξειχαμηλή περιεκτικότητα, οπότε και λανθασμένα αποτελέσματα. Αντίστοιχα τα δείγματα εδάφους που μπορεί να ληφθούν μετά τησυγκομιδή και την ενσωμάτωση όλων των φυτικών υπολειμμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα να δίνει υψηλότερες τιμές λόγωσυσσώρευσης, οπότε και πάλι λανθασμένα αποτελέσματα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ή να μην λαμβάνονται δείγματαεδάφους κατά την διάρκεια και μετά από βροχοπτώσεις , διότι προκαλείται έκπλυση ορισμένων απαραίτητων χημικών στοιχείων. Ειδικότερα, μέρες με υψηλή υγρασία, προκαλείται ελάττωση αζώτου εξαιτίας της απώλειας του με την απονιτροποίηση. 

Η εδαφική ανάλυση καθορίζει αρκετά την κατάσταση γονιμότητας ενός χωραφιού και αποτελεί συμβουλευτικό χαρακτήρακαθοδηγώντας τον παραγωγό, με οδηγίες του γεωπόνου, σε λήψη σημαντικών  αποφάσεων για την επίλυση των διάφορωνπροβλημάτων του εδάφους.

Share...

nea

Next Post

Συνεδριάζει σήμερα στις 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων

Δε Φεβ 22 , 2021
Συνεδριάζει σήμερα στις 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων,  η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Διοικητή του Γ.Ν.Λιβαδειάς – Γ.Ν Θηβών  (Οργανική  Μονάδα Έδρας  Λιβαδειάς – Γ.Ν  Λιβαδειάς)  κ. Τσαντήλα Αθανάσιο σχετικά με την […]

Σας ενδιαφέρουν