Νέα παράταση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

OΔήμος Θηβαίων ενημερώνειότι η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα στέγασηςη οποία είχε παραταθεί μέχρι 31/3/2020, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) “κατεπείγοντα νέα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” παρατείνεται εκ νέου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13οικ.14717/303/8-4-2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι 30/4/2020.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Απριλίου αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων στην Κοινωνική Υπηρεσία και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς Taxis.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με παράτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών•τηλέφωνα: 22620-28570, 22620-28591, email: kentrokoinotitas@thiva.gr / kem@thiva.gr
  • στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων: 2262350603 & 604, gbaroni@thiva.grsirouz@thiva.gr 
Share...

nea

Next Post

Οριστική παύση λειτουργίας του Χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού

Πε Απρ 9 , 2020
Την οριστική παύση λειτουργίας του Χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, καθώς και των Βόρα – Καϊμακτσαλάν για την περίοδο 2019 – 2020 ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Στην ανακοίνωση η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχει λάβει η ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο του περιορισμού διάδοσης […]