Άσκηση επί χάρτου για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, λόγω πυρκαγιάς

1 min read

Άσκηση ετοιμότητας επί χάρτου, για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών από τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, λόγω δασικής πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η άσκηση με την κωδική ονομασία «Δελφοί 2024» πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα Δελφών, αποτελώντας επί της ουσίας τη δοκιμασία-έλεγχο της πληρότητας του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, καθώς και της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Αντικείμενο της άσκησης ήταν η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξαιτίας επερχόμενης δασικής πυρκαγιάς του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών.

Επιγραμματικά, αντικειμενικοί σκοποί της άσκησης ήταν:

• Η εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών – ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Προληπτικής Απομάκρυνσης επισκεπτών και εργαζομένων.

• Η ενημέρωση των εμπλεκομένων Φορέων για τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της δράσης της προληπτικής απομάκρυνσης επισκεπτών.

• Η εκπαίδευση-δοκιμασία των εμπλεκομένων Φορέων στην λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία για την υλοποίηση επί μέρους ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών.

• Η βελτιστοποίηση της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας όλου του εμπλεκόμενου δυναμικού Πολιτικής Προστασίας σε Τοπικό Επίπεδο για την αποτελεσματική και ασφαλή αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και η άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.

• Η ανάδειξη προβλημάτων / δυσκολιών κατά την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης της προληπτικής απομάκρυνσης από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Το παρών στην άσκηση έδωσαν από το Δήμο Δελφών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών κ. Αστερινός Δημητρίου, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη, με την ολοκλήρωση της άσκησης δήλωσε: «Μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο, το σύνολο των δυνάμεων που αποτελούν την Πολιτική Προστασία έχουμε εστιάσει στο τομέα της πρόληψης, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι στην απευκταία περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, έχουμε επενδύσει στον καλύτερο δυνατό συντονισμό, ο οποίος αποτελεί και το κυριότερο στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών».  

Share...

Διαβάστε επίσης...