ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ  … Φ. Σερέτης: «Η υγεία μου, δικαίωμά μου»

3 min read

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (World Health Day) στις 7 Απριλίου του 2024 τονίζει την βασική αρχή της προστασίας του θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος στην υγεία με το κεντρικό μήνυμα: Η υγεία μου, δικαίωμά μου.

Η εμφάνιση και επανεμφάνιση των λοιμωδών νοσημάτων, τα χρόνια νοσήματα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, τα έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, κα., σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τον ανθρώπινο παράγοντα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του κοινωνικού συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  (Π.Ο.Υ.)  διαπιστώνει πως περίπου 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στερούνται του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην υγεία. Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση, ορίζει ως θέμα του φετινού εορτασμού την προστασία του δικαιώματος στην υγεία όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και άλλων διακρίσεων.                                                                                                            

   Η προστασία του δικαιώματος της υγείας, πέρα από άλλες διεθνείς θεσμοθετήσεις, αναγνωρίζεται από το 1948 στο Σύνταγμα του ΠΟΥ και αφορά στη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δίχως διακρίσεις, στο δικαίωμα της ενημερωμένης συγκατάθεσης και ελέγχου της υγείας του ατόμου, της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, ενώ ταυτοχρόνως σχετίζεται με την εκπαίδευση, τις αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, εργασίας, κα.

Με γνώμονα την προστασία του πολύτιμου αγαθού της υγείας και την αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας, η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τον πληθυσμό πως οι δομές υγείας της 5ης ΥΠΕ προσφέρουν ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, καθολικής κάλυψης, στον πληθυσμό ευθύνης τους. Η επιστημονικότητα, η επαγγελματική κατάρτιση, η εξελισσόμενη γνώση και το υψηλό ηθικό ανάστημα των επαγγελματιών υγείας, διασφαλίζουν εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, δίχως διακρίσεις,  σε όλους τους πολίτες.

Στοχεύοντας στην προστασία και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας έχουν συσταθεί 13 Νοσοκομειακές Μονάδες Περίθαλψης και 62 Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ), προσαρμοσμένες στη γεωγραφικά δεδομένα και στην ιδιαίτερη ιδιομορφία της περιοχής. Οικοδομώντας ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υγείας στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα με λειτουργικές εγκαταστάσεις υγείας, με προσιτή και δίκαιη πρόσβαση, υλοποιούνται σχέδια δράσης πρόληψης και θεραπείας για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, με πλήρη κάλυψη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής υγείας και υπηρεσίες παροχής θεραπευτικής φροντίδας και αποκατάστασης με ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, ισότιμα, καθόλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών μας.

                                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

                                                                                                           ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                                                        ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Share...

Διαβάστε επίσης...