Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών, η σωστή ανάγνωση των αριθμών και τα πραγματικά γεγονότα

1 min read

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την οικονομική κατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών, ο Πρόεδρός της κ. Ιωάννης Μανανάς αναφέρει τα ακόλουθα:

«Όπως έχουμε και στο παρελθόν αναφέρει, έτσι και σήμερα, θα εστιάσουμε στην ανάγνωση των πραγματικών αριθμών, αντιστοιχίζοντάς τους όμως και με την πραγματικότητα. Θέμα μας η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών, η οικονομική της κατάσταση στην πορεία του χρόνου, το σήμερα και φυσικά η επόμενη μέρα.

Η Δ.Ε.Υ.Α. συστάθηκε στις 12.09.2017, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ η ουσιαστική έναρξη λειτουργίας της πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2018, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού από τον Δήμο Δελφών στη Δημοτική Επιχείρηση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργία της βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο με ουσιαστική οικονομική βοήθεια από τον Δήμο Δελφών, έως την ολοκλήρωση διαδικαστικών θεμάτων που θα εξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία της (μισθοδοσία μετακινημένων υπαλλήλων Δήμου, μεταβίβαση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.). Τι σημαίνει αυτό; Όπως όλοι γνωρίζουν, ή θα έπρεπε να γνωρίζουν όσοι αποφασίζουν να εκφράσουν δημόσια άποψη εξάγοντας μάλιστα συμπεράσματα, τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να αξιολογηθούν ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά. 

Από το 2020 και έπειτα η Επιχείρηση στελεχώθηκε με προσωπικό, απέκτησε Γενικό Δ/ντη, αύξησε των κύκλο εργασιών της, ανέλαβε το σύνολο των υποχρεώσεων της (μισθοδοσίες προσωπικού, λογαριασμούς ρεύματος κ.λπ.) και ξεκίνησε στην ουσία τη συστηματική λειτουργία της, εκπληρώνοντας στο έπακρο τις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες, καταγράφοντας παράλληλα σημαντικά κέρδη (το έτος 2021 καταγράφηκαν κέρδη που ξεπέρασαν τις 700.000 ευρώ), παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Τυχαίο ή απόρροια του τρόπου λειτουργίας της;  Προφανώς και δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα.

Η Εικόνα της Επιχείρησης αποτυπώνεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς της, και όχι στους απολογισμούς, τους οποίους απολογισμούς ορισμένοι επιλέγουν να «αναγνώσουν» (με τα συνακόλουθα λανθασμένα συμπεράσματα που αναφέραμε πιο πάνω). Σύμφωνα λοιπόν με τους ισολογισμούς, που αποτελούν και προϊόντα ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, τα οικονομικά της αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Έτος 2018: κέρδη 383.299,80 €
  • Έτος 2019: κέρδη 131.183,18 €
  • Έτος 2020: κέρδη 102.085,41 €
  • Έτος 2021: κέρδη 722.628,55 €
  • Έτος 2022: έλλειμμα 387.304,87 €

Το έτος 2022 ήταν το πρώτο έτος της Επιχείρησης όπου καταγράφεται έλλειμμα, το οποίο ανέρχεται σε 387.304,87€. Το έλλειμμα αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, το οποίο άγγιξε το 50%. Πολιτική μας απόφαση ήταν, το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης αύξησης να απορροφηθεί από την Επιχείρηση χωρίς να μετακυληθεί στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση για οικονομική ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. για την κάλυψη των ενεργειακών  αναγκών. Μάλιστα, η διαβεβαίωση αυτή αποτυπώθηκε και στο άρθρο 30 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α΄/19.01.2023), χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η οποιαδήποτε παροχή.

Το εν λόγω οικονομικό πρόβλημα της αύξησης του ενεργειακού κόστους έχει οδηγήσει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση την πλειοψηφία των Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, με οφειλές που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια Ευρώ. Η συγκεκριμένη κατάσταση, άλλωστε, έχει δημιουργήσει στην Κυβέρνηση την ανάγκη αναζήτησης ριζικών λύσεων, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί και αφορούν σε συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α, δημιουργώντας μεγαλύτερα «σχήματα».

Στα μέχρι τώρα 3 έτη ουσιαστικής λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. εντάχθηκε πληθώρα έργων, για τον περιορισμό των διαρροών και την αποκατάσταση της ορθολογικής λειτουργίας της Επιχείρησης, με ταυτόχρονη μείωση των άσκοπων δαπανών. Η ενεργειακή αναβάθμιση του εξοπλισμού της υπήρξε από τις βασικές προτεραιότητές μας, κάτι που αποτυπώνεται στην υλοποίηση πολλών σχετικών έργων (αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αναβάθμιση κεντρικού Διυλιστηρίου Άμφισσας και αντλιοστασίων, αντικατάσταση υδρομετρητών, ανάπτυξη δικτύων τηλεμετρίας και άλλα πολλά).

Τέλος και όσον αφορά την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μια διαδικασία δυναμική με μεταβαλλόμενο θεσμικά πλαίσιο, ιδιαίτερα πολύπλοκη -βλέπε ενεργειακές κοινότητες- και κυρίως δαπανηρή. Η παρούσα Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. έθεσαν ως βασικό στόχο την διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α., εστιάζοντας προς τούτο για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Τα παραπάνω παρατίθενται, προς αποκατάσταση της αλήθειας, με την ανάγνωση των πραγματικών αριθμών και την αντιστοίχισή τους με το τι ισχύει σήμερα για το σύνολο των Δ.Ε.Υ.Α. όλης της χώρας.

Διότι δεν φτάνει μόνο να διαβάζεις, αλλά να ξέρεις και τι διαβάζεις».

Share...

Διαβάστε επίσης...