​Γ. Μουλκιώτης: «Ευθύνη της Κυβέρνησης να διασφαλίσει την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης στον Κόλπο της Δομβραίνας»

1 min read

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης,με ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητάνα διασφαλιστεί η προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης στον Κόλπο της Δομβραίνας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του  Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Α.Ο.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως Ν.Π.Δ.Δ. που έχει ως κύριο στόχο την επιμέλεια του προστατευόμενου οικοσυστήματος της περιοχής (θαλάσσιο και χερσαίο) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, στις 27 Ιουλίου 2023 κοινοποίησε στην κοινή γνώμη κείμενο παρέμβασής του προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά της από 7/6/2023 υπ. αριθμ. Γ-015234 αίτησης άδειας παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οποία περιλαμβάνεται κατάληψη θαλάσσιας επιφάνειας περίπου 7.000 στρεμμάτων, επί συνόλου 30.000 στρεμμάτων του Κόλπου της Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων στον Κορινθιακό Κόλπο. Ζητείται, δηλαδή, να καταληφθεί περίπου το 25% της επιφάνειάς του από τα πλωτά φωτοβολταϊκά, όχι και τόσο ανοιχτά των βοιωτικών παραλιών (Βαθύ, Αϊ-Γιάννης, Αϊ-Νικόλας και Αλυκή).

Τονίζεται ότι η εν λόγω περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη από την λειτουργία του λιμανιού στο Βαθύ της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και από διάσπαρτες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών. Στον δε κλειστό από νησίδες Κόλπο Δομβραίνας, αν και είναι περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura, για την οποία εκκρεμεί η ανάρτηση και η ολοκλήρωση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σχεδιάζεται η ανάπτυξη νέων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών. 

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι στην Βοιωτία και την Εύβοια, παράγονται, μόνο από τους εγκατεστημένους αιολικούς σταθμούς, 2.110 MW, δηλαδή το 43% του συνόλου στη χώρα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) για την περιοχή Βουρλιά Βοιωτίας, φαίνεται ότι οι νόμιμοι οικισμοί Αλυκή και Άγιος Νικόλας έχουν διαγραφεί από τον χάρτη, με αποτέλεσμα ο κόλπος να εμφανίζεται ερημικός.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

  • ​Τι γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και εκείνος προσωπικά σχετικά με την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου και με ποιες ενέργειες έχει διασφαλιστεί η απόλυτη τήρηση της νομιμότητας. 
  • Εάν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ελέγχου για πιθανές παρατυπίες κατά τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά και για το ποσοστό κάλυψης του κόλπου από τα έργα και ποιες είναι αυτές. 
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ολοκλήρωση του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Χώρο. 
  • Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της επένδυσης στον κόλπο της Δομβραίνας, δεδομένης της ένταξης της περιοχής στις προστατευόμενες περιοχές, με βάση το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και της ήδη υφιστάμενης επιβάρυνσής της.
  • Ποιος ο προβλεπόμενος και ποιος ο υφιστάμενος βαθμός συμμετοχής της Βοιωτίας στην παραγωγή μορφών ενέργειας από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Share...

Διαβάστε επίσης...