Υπεγράφη η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση ΣΑΠ στον Δήμο Θηβαίων

1 min read

Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 υπεγράφη η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την πράξη: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Θηβαίων»  μεταξύ του κ. Γεώργιου Δ. Αναστασίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων και του κ. Θεόδωρου Μαυρογεώργη νόμιμου εκπροσώπου στην «ΜΣΜ- Μαυρογεώργης και Συνεργάτες Μελετητική ΙΚΕ».

 Ο αρχικός προϋπολογισμός της προαναφερόμενης πράξης ανερχόταν στα 49.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 49.104,00 €, το οποίο  θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η εκπόνηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού στρατηγικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις στα λειτουργικά όρια του Δήμου Θηβαίων.

Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης θα είναι οκτώ μήνες.  

Share...

Διαβάστε επίσης...