480.000 ευρώ για μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ορχομενό

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των μελετών σχεδιασμού για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε τρεις περιοχές της πόλης του Ορχομενού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να σχεδιαστούν -και έπειτα να κατασκευαστούν- τάφροι όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 1.770 μέτρων περίπου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 480.162,02 ευρώ και δικαιούχος είναι ο Δήμος Ορχομενού.

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Θωρακίζουμε τον τόπο μας με κάθε μέσο, αλλά πάντα κατόπιν μελέτης, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι καλά σχεδιασμένες και στοχευμένες.

»Με χρηματοδότηση ύψους 480.162,02 ευρώ, ο Δήμος Ορχομενού θα προχωρήσει πλέον στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, με στόχο τη δημιουργία τάφρων όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους 1.770 μέτρων, για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Ορχομενού».

Share...

nea

Next Post

Πρόγραμμα ERASMUS+ στη Θήβα με τίτλο: “Closer” – ξενάγηση νέων στη Μ.Ε.Α.

Τρ Μάι 2 , 2023
Η εταιρεία πολιτιστικής ανάπτυξης ΕΠ7Α Π υλοποίησε στη Θήβα την Ανταλλαγή Νέων (Youth Exchange) με τίτλο ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ (“CLOSER”) στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+.Σαράντα (40) νέοι με τους συνοδούς τους από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, διαχειρίστηκαν θεματικά τις κύριες προκλήσεις για την […]

Σας ενδιαφέρουν