«Αναγκαία η άμεση στελέχωση και η επαρκής χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών της Βοιωτίας»

1 min read

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης,με ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητά την άμεση στελέχωση και την επαρκή χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών της Βοιωτίας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, παρόλο που έχει περάσει σχεδόν ένα χρόνο από την μεταφορά των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα διοικητικά – λειτουργικά προβλήματα των εν λόγω υπηρεσιών στη Βοιωτία παραμένουν και επιδεινώνονται. 

Συγκεκριμένα, ενώ για το Δασαρχείο Λιβαδειάς προβλέπονται 25 θέσεις (5 ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγοι, 7 ΤΕ Τεχνολόγων – Δασοπόνοι, 1 ΤΕ Διοικητικού  Λογιστικού, 10 ΔΕ Γεωτεχνικών, 1 ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων 1, 1 ΔΕ Τεχνικών), σήμερα υπηρετούν 2 ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγοι, 3 ΤΕ Τεχνολόγων – Δασοπόνοι, 12 ΔΕ Γεωτεχνικών, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 ΤΕ Μηχανικών. 

Επιπλέον, ενώ για το Δασαρχείο Θηβών προβλέπονται 14 θέσεις (5 ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγοι, 7 ΤΕ Τεχνολόγων – Δασοπόνοι, 1 ΤΕ Διοικητικού  Λογιστικού, 1 ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων), σήμερα υπηρετούν 2 ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγοι και 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και για 2 από αυτά επίκειται η αποχώρηση από την υπηρεσία. 

Τονίζεται ότι, εκτός από την αυξανόμενη υποστελέχωση, τα προβλήματα αφορούν στην έλλειψη χρηματοδότησης ή/και στην υπο-χρηματοδότηση τόσο των υπαλλήλων όσο και για την κάλυψη των στοιχειωδών και ελάχιστων απαιτήσεων για την λειτουργία τους. 

Τέλος, επισημαίνεται, ότι οι δασικές υπηρεσίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία και διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν αυτών, ο Βοιωτός Βουλευτής, ζητάει  από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

  • ​Εάν προτίθεται να αντιμετωπίζει το θέμα της υποστελέχωσης των Δασαρχείων της Βοιωτίας στη Λιβαδειά και Θήβα και εάν ναι, με ποιον τρόπο και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.  
  • Πότε θα καταβληθούν οι δεδουλευμένες υπερωρίες, νυχτερινά και τα οδοιπορικά έξοδα των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες της Βοιωτίας.
  • Πότε θα διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (όπου απαιτείται) για τις επισκευές – συντήρηση των ΚΥ οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών και την απαιτούμενη δαπάνη των ΚΤΕΟ, την προμήθεια αναλώσιμων για τους Η/Υ και την γραφική ύλη αλλά και για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
Share...

Διαβάστε επίσης...