Χρηματοδότηση για την ωρίμανση έργων πολιτισμού στην πόλη των Θηβών

1 min read

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:

  • «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΔΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 75.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκπονηθούν μελέτες αποκατάστασης, ανάδειξης και ενοποίησης των δύο ανεσκαμμένων οικοπέδων που αποτελούν το μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας, γνωστό ως «Καδμείο», με σκοπό την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του χώρου -με ήπιες επεμβάσεις- σε οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο στο κέντρο της πόλης.
  • «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΘΗΒΩΝ» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 75.000 ευρώ. Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την προστασία και ανάδειξη του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου “Ιερό Ηρακλέους” Θηβών.
  • «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 45.000 ευρώ. Προβλέπεται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου “Ηλέκτρες Πύλες” Θηβών. Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:

Μελέτη στερέωσης και συντήρησης αρχαίων καταλοίπων.

Στατική μελέτη και πρόταση δομικής αποκατάστασης του μνημείου.

Αρχιτεκτονική Μελέτη για την ανάδειξη του χώρου.

  • «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΖΙΩΜΑ)» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 60.000 ευρώ. Προβλέπεται να εκπονηθούν μελέτες αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης της νεοκλασικής οικίας στη Θήβα (πρώην οικίας Ζιώμα). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κτίρια που σώζονται σήμερα στο κέντρο της πόλης, εντός των ορίων της Καδμείας και αποτελεί τοπόσημο της πόλης των Θηβών. Σκοπός είναι η αποκατάσταση και η επανάχρηση του κτιρίου ως χώρος διεξαγωγής περιοδικών εκθέσεων.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 255.000 ευρώ.  

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ο αρχαιολογικός πλούτος της Θήβας είναι μοναδικός. Η ανάδειξή του αποτελεί ευθύνη και ταυτόχρονα ευκαιρία για τον τόπο μας. Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, προετοιμάζουμε μια σειρά έργων αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών και άλλων μνημείων. Σε αυτή τη φάση, εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις 255.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης των έργων. Τελικός μας στόχος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των έργων, από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.» 

Share...

Διαβάστε επίσης...