Περισσότερα από 3,6 εκατ. έγγραφα ή δηλώσεις εκδόθηκαν/υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τον Δεκέμβριο του 2022

1 min read

Η χρονιά έκλεισε με σταθερά αυξανόμενη πορεία που σημειώνει το gov.gr, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία τον τελευταίο μήνα του 2022, τον Δεκέμβριο, οι πολίτες έκαναν περισσότερα «κλικ» προκειμένου να ολοκληρώσουν εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε εκκρεμότητά τους με το Δημόσιο.

      Όπως έχει τονίσει και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης «ήταν 21 Μαρτίου του 2020 όταν το gov.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του ως η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, όπου πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που θέλουν εύκολα και γρήγορα. Σήμερα, η εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών αποτυπώνει το μέγεθος της διευκόλυνσης στην καθημερινότητα όλων μας. Συνεχίζουμε ψηφιακά, με τον πολίτη στο επίκεντρο, υλοποιώντας κάθε ημέρα μια μικρή αλλαγή με την οποία κερδίζουμε χρόνο και πόρους, κερδίζουμε ζωή».

      Ειδικότερα, ο αριθμός των ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr έφτασε τις 1.506, 14.484 διαφορετικοί πολίτες χρησιμοποίησαν το gov.gr εκδίδοντας τουλάχιστον ένα έγγραφο ή υπέβαλλαν μια ηλεκτρονική δήλωση, ενώ 3.643.194 περισσότερα έγγραφα ή δηλώσεις εκδόθηκαν/υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Επίσης, 15.049.308 περισσότερες ταυτοποιήσεις πολιτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (υπενθυμίζεται ότι η πρώτη καταγραφή έγινε την 1η Απριλίου 2020) πραγματοποιήθηκαν.

      Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υψηλά νούμερα (4.242.210 περισσότερες στον συνολικό αριθμό των 77.973.534 από την έναρξη λειτουργίας του gov.gr τον Μάρτιο 2020) καταγράφουν οι αύλες συνταγές τον Δεκέμβριο 2022, αλλά και τα άυλα παραπεμπτικά (1.724.044 περισσότερα στο σύνολο των 34.718.679). Έπονται οι υπεύθυνες δηλώσεις (534.989 περισσότερες στο σύνολο των 10.798.679), τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (155.144 επιπλέον στο σύνολο των 5.389.096), ενώ ακολουθούν οι ενεργοποιήσεις άυλης συνταγογράφησης (95.392 περισσότερες στο σύνολο των 4.159.272), αλλά και οι εξουσιοδοτήσεις που κατέγραψαν 131.198 επιπλέον στον συνολικό αριθμό των 3.351.219.

      Και τα πιστοποιητικά γέννησης όμως, τον Δεκέμβριο του 2022 κατέγραψαν αύξηση (36.030 περισσότερα σε σχέση με το συνολικό αριθμό 1.255.896), επόμενη στη σειρά είναι η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου (103.130 επιπλέον νούμερα στο σύνολο των 959.540), ενώ ακολουθούν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (18.576 επιπλέον στο σύνολο των 771.356). Την τελευταία θέση έχουν τα αντίγραφα ποινικού μητρώου (29.330 περισσότερα στο σύνολο των 533.312).

      Αξίζει να σημειώσουμε ότι αύξηση παρατηρήθηκε και στις προσωρινές άδειες οδήγησης όπου 19.178 περισσότεροι πολίτες υπέβαλλαν το αίτημά τους στο σύνολο των 501.017. Όσον αφορά και στην υπηρεσία Συστηθείτε Khow your customer (υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπηρεσία που προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων σας στην τράπεζα για τη βεβαίωση των στοιχείων των πολιτών στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti Money Laundering – AML) υπήρξε αύξηση καταγράφοντας περισσότερες 305.934 επιπλέον συναλλαγές στο σύνολο των 4.004.828.

      Κάτια Παπαδοπούλου / Πηγή ΑΠΕ

Share...

Διαβάστε επίσης...