Πραγματοποίηση του “Προκαταρκτικού Εργαστηρίου για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MUST-a-Lab

1 min read

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, στο Παλιό Δημαρχείο, το Προκαταρκτικό Εργαστήριο για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς.  

Στο Εργαστήριο συμμετείχαν 25 άτομα συνολικά, μετανάστες και φορείς από τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εξυπηρέτησης πολιτών. Σκοπός του Προκαταρκτικού Εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση, η προετοιμασία και η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων και των μεταναστών προκειμένου να έχουν ενεργό ρόλο στα τρία (3) Εργαστήρια Πολιτικών Ένταξης (Policy Labs) που θα ακολουθήσουν κατά την διάρκεια του 2023. Μέσω της λειτουργίας των Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης και με την προώθηση του διαλόγου ανάμεσα σε φορείς και μετανάστες επιδιώκεται η καταγραφή των αναγκών για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης που θα διευκολύνουν τους φορείς και τους μετανάστες στην καθημερινότητά τους.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, συμμετείχε στο Προκαταρκτικό Εργαστήριο του MUST-a-Lab και ευχαρίστησε όλους όσοι  έλαβαν μέρος στις εργασίες τονίζοντας ότι η συμμετοχή του Δήμου στο συγκεκριμένο τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων με στόχο τον επανασχεδιασμό τοπικών στρατηγικών ένταξης σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Τέλος, ο κ. Ταγκαλέγκας επεσήμανε ότι ο Δήμος Λεβαδέων θα συνεχίσει να επιδιώκει την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προβάλλουν την πόλη μας και συνδράμουν στην εξέλιξή της.  

Share...

Διαβάστε επίσης...