Ο Δήμος Θηβαίων αποκτά δίκτυο «Πράσινων Σημείων» 

1 min read

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιεί ο Δήμος Θηβαίων, με την ένταξη της πράξης: «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωσή τους στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 648.520,00 € και αφορά τα ακόλου θα υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού για Διαλογή στην πηγή

Για τη δημιουργία του δικτύου Πράσινων Νησίδων του Δήμου Θηβαίων με σκοπό την εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού του Δήμου θα δημιουργηθούν:

– Ένα (1) Κινητό Πράσινο Σημείο(αυτοκινούμενο όχημα) για τη διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

– Έντεκα (11) «έξυπνες» νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Το προτεινόμενο υποέργο στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης συνιστά σε νέα, εξειδικευμένη δράση για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι οι πολίτες- χρήστες.  Η υλοποίησή της προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών από μέρους του Δήμου Θηβαίων και του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων με την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Δράσεις ευαισθητοποίησης δημοσιότητας

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας κατανέμονται σε δύο βασικές ομάδες υποδράσεων: την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης.

Με αφορμή την ένταξη της πράξης, ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης. Μετά τους μπλε κάδους και τους μοβ για την ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων, προχωράμε στη δημιουργία δικτύου «πράσινων σημείων» με 11 «έξυπνες» νησίδες διακριτής διαλογής και ένα κινητό πράσινο σημείο. Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους ανακυκλώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο, δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία».

Share...

Διαβάστε επίσης...