Χρηματοδότηση 1.125.000 € για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου στην πόλη της Αλιάρτου

1 min read

Με την ένταξη της πράξης «Ανάπλαση Κύριου Οδικού Άξονα της Πόλης της Αλιάρτου», ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής, που ξεκίνησε το 2018 και αρχίζει η διαδικασία δημοπράτησης και κατασκευής ενός πολύ σημαντικού έργου για το Δήμο Αλιάρτου –Θεσπιέων και για την πόλη της Αλιάρτου.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.215.000,00 Ευρώ, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και αντιμετωπίζει ως ενιαίο χώρο παρέμβασης τη Θήβα, την Αλίαρτο και τη Λιβαδειά, σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει ο κάθε ένας εκ των τριών Δήμων και υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός

Η ανάπλαση στη Λ. Αθηνών της Αλιάρτου, γίνεται με μελέτες που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και περλαμβάνει :

  • Την ανακατασκευή υφισταμένων πεζοδρομίων ,σε μήκος περίπου 1700.00 m και της κεντρικής νησίδας του οδικού άξονα, με σκοπό τη λειτουργική της αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.
  • Τη δημιουργία αναβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή  και την αισθητική της αναδειξη, καθώς και την ανάπλαση της γέφυρας του Λόφη , τον χώρο εξυπηρέτησης των ταξί και της πλατείας του Δημαρχείου.

 Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής: 

• Ανακατασκευή πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ) εκατέρωθεν της λεωφόρου Αθηνών καθ’ όλο το μήκος που παραπάνω αναφέρεται καθώς και της κεντρικής νησίδας. 

• Διαμόρφωση διαδρομών και ραμπών ΑΜΕΑ για την βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων. 

• Εκρίζωση κορμών κομμένων δένδρων επί των πεζοδρομίων. 

• Κατασκευή υδρορροών για την απορροή των όμβριων υδάτων, που διέρχονται των πεζοδρομίων. 

• Δημιουργία διαβάσεων πεζών ανά τακτά διαστήματα τόσο κάθετα όσο και παράλληλα με τον άξονα του δρόμου. 

• Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στην νησίδα για πλήρη φωτισμό του δρόμου και των πεζοδρομίων .

Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου Γεωργίου Ντασιώτη «…. Το έργο αυτό, αποτελεί μια σπουδαία παρέμβαση λειτουργική και αισθητική στην Αλίαρτο. Λειτουργική γιατί η Λ.Αθηνών, αποτελεί τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού, αλλά και ταυτόχρονα την αρτηρία της Αλιάρτου, με όλη την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης να εξελίσσεται πάνω της. Επομένως η ασφάλεια των πεζών και όλων των κατοίκων, αλλά και η  προσβασιμότητα είναι απολύτως αναγκαία. Αισθητική γιατί είναι ένας δρόμος μεγάλης διέλευσης προς – από την Πρωτεύουσα  και σίγουρα μας ενδιαφέρει να αναβαθμίσουμε τη συνολική εικόνα του, αλλά και τα διάφορα ενδιαφέροντα σημεία του (είσοδος Κήπων, γέφυρα Λόφη, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΑΞΙ, κτλ).

Η προετοιμασία του έργου αυτού, άρχισε το 2018, σε συνεργασία με τους άλλους δυο  Δήμους, οι οποίοι έβαλαν τις δικές τους προτάσεις, ενώ η τεχνική μας υπηρεσία συνέταξε τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες για τη Λ. Αθηνών. Η έναρξη της δημοπράτησης του έργου αυτού, συμπίπτει με την έναρξη των εργασιών για τις συνδέσεις των κατοικιών στο δίκτυο αποχέτευσης, επομένως όλα θα ολοκληρωθούν με τη σωστή διαδικασία»

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας ένα από τα σημαντικότερα έργα για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, το οποίο θα αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία της κεντρικής οδού της πόλης της Αλιάρτου.

»Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών, από την είσοδο της δυτικής πλευράς έως την διασταύρωση της Άσκρης, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική της αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με προτεραιότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

»Με την υλοποίηση του έργου, από τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, αναμένεται επίσης η τόνωση της δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά μήκους της κεντρικής οδού και η βελτίωση της πρόσβασης στους Κήπους Αλιάρτου, τους οποίους παραχωρήσαμε πρόσφατα στον Δήμο και συνεργαζόμαστε στενά για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους».

Share...

Διαβάστε επίσης...