Εργασίες της Π.Σ.Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Femina, μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020

Εν μέσω πανδημίας (Covid-19) και των συνεπειών αυτής, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασίες του έργου Femina, τoοποίoσυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.

Το έργο FEMINA έχει ως σκοπό τον εντοπισμό των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας καθώς και των εμποδίων για την απασχόληση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, προτείνοντας, παράλληλα, σχετικές πολιτικές για την εξάλειψή τους.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «Arezzo Innovation», ενώ συμμετέχουν συνολικά δέκα (10) εταίροι:

1.  Arezzo Innovation 

2.  CHAMBER OF COMMERCEOF AREZZO SIENA

3.  Global Center of Excellence (GCE)

4.  Athens University of Economics and Business – Research Centre 

5.  Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada 

6. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 

7.  SODERCAN – Cantabria Regional Development Agency 

8.  Region Dalarna 

9.  Regionof Cantabria 

10. CMO STAMM

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένη συνεδρίαση των Ευρωπαίων εταίρων και των ομάδων έργου του Femina(4thVirtualConvention) στις 19/3/2020, 9:30-13:00, κατόπιν ακύρωσης της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί για το Santander της Ισπανίας.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση και η παρουσίαση, από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, των σχεδίων δράσης που αναπτύσσουν στην περιοχή τους ,σχετικά με την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στην καινοτομία.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει για τη δική της περιοχή παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα:

•Δράσεις για την παροχή υποστήριξης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην ΠΣτΕ

•Δράσεις για  την παροχή στοχευμένων οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη της γυναικείας νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, 

Οι ανωτέρω δράσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων εμποδίων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και αφορούν στη δυσκολία της πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές, στην έλλειψη περιφερειακών δομών για την υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην έλλειψη πρακτικής γνώσης και τεχνογνωσίας για την έναρξη και διατήρηση επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών σε ΜΜΕ.

Η απομακρυσμένη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση αναφορικά με τη βελτίωση των σχεδίων δράσης των εταίρων, τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και την εξεύρεση επιπλέον δράσεων που να στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στην πρόσβασή τους στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας.

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση των αντιπροσώπων της Περιφερειακής Ομάδας του έργου (LocalStakeholder’smeeting) στις 25/05/2020.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η παρουσίαση των συμπερασμάτων της συνεδρίασης των Ευρωπαίων εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 19/03/2020, η ανταλλαγή απόψεων των φορέων της Περιφέρειας που συμμετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιπροσώπων και η παρουσίαση των επόμενων βημάτων του έργου. Πιο αναλυτικά, έλαβαν χώρα:

  • Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου 
  • Ενημέρωση σχετικά με τη 4ηαπομακρυσμένη συνεδρίαση των εταίρων (Femina 4thVirtualConvention) που πραγματοποιήθηκε στις 19/03/2020 
  • Ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια δράσης που αναπτύσσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι στην περιοχή τους,για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στην καινοτομία

•Παρουσίαση των δράσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη δική της περιοχή παρέμβασης 

Η απομακρυσμένη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και προτάσεις αναφορικά με τη βελτίωση του σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την εξεύρεση επιπλέον δράσεων που να στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στην πρόσβασή τους στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην εξεύρεση ενός επιπλέον εργαλείου χρηματοδότησης των Δράσεων, όχι μόνο από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.

Share...

nea

Next Post

Πανελλαδικές: Από 1 έως 13 Ιουλίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

Τρ Μάι 26 , 2020
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθούν από 1η έως 13 Ιουλίου […]

Σας ενδιαφέρουν