Με νέα οχήματα και μηχανήματα έργου ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Θηβαίων

1 min read

Νέα οχήματα και σύγχρονα μηχανήματα απέκτησε ο Δήμος Θηβαίων, ενισχύοντας τον υφιστάμενο στόλο και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος προμηθεύτηκε ένα φορτηγό 3,5 τόνων με ανατροπή και έναν ρυμουλκούμενο κλαδοθρυμματιστή/κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. ο μηχάνημα (κλαδοθρυμματιστής) προορίζεται για τον μικροτεμαχισμό των φυτικών καταλοίπων (κλαδιά από κλαδέματα του Δήμου και των πολιτών) τα οποία συλλέγονται προς το σκοπό αυτό. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος είχε υποβάλει πρόταση για αγορά νέων απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, συνολικού ύψους 223.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Καθαριότητας ενισχύεται δύο νέα φορτηγά 3,5 τόνων με ανατροπή, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους του Δήμου.

Εντός των επομένων μηνών, ο Δήμος Θηβαίων θα παραλάβει και έναν νέο εκσκαφέα-φορτωτή(τσάπα), ο οποίος θα ενταχθεί στο στόλο οχημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αποκτώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για χωματουργικές εργασίες, αλλά και για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

«Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Η προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων επιτρέπει στις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας να επιτελέσουν καλύτερο και αποδοτικότερο έργο, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της πόλης, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοινοτήτων. Συνεχίζουμε για έναν πιο όμορφο και καθαρό Δήμο», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου.

Share...

Διαβάστε επίσης...