Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού των σηράγγων της παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

1 min read

Με Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σκοπό την ομαλή, ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού των σηράγγων της παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων, σε αμφότερες τις κατευθύνσεις του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα πορείας προς Λαμία, προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 166+180) και του Δυτικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895), την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Π.Ε.Ο.) στο τμήμα της παραλιακής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Ασπρονερίου και την Περιφερειακή οδό Καμένων Βούρλων, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο από τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 179+895).

Για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα, προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός μεταξύ του A/K Mώλου (Χ/Θ 190+450) έως τον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 166+180), την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο των οχημάτων από τον Α/Κ Μώλου και ακολουθώντας το παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο (Περιφερειακός Καμένων Βούρλων και Π.Ε.Ο. στο τμήμα της παραλιακής οδού Ασπρονερίου – Αγίου Κωνσταντίνου), θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λογγού (Χ/Θ 166+180).

Επισημαίνεται ότι στις δύο παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε, θα γίνει επιτόπου προσαρμογή και προσθήκη της κατάλληλης προσωρινής σήμανσης, όσον αφορά στη διασταύρωση στο ύψος του Λεβέντη, η οποία οδηγεί στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου. 

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο προς Λαμία, στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λογγού (Χ/Θ 166+180) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (172+640 Χ/Θ), την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες.

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα, στον Α/Κ Μώλου (Χ/Θ 190+450), στον Η/Κ Σκάρφειας (Χ/Θ 185+150), στον Ανατολικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων (Χ/Θ 177+585) και στον Α/Κ Αγίου Κωνσταντίνου – Λατομείου (Χ/Θ 172+640), την Πέμπτη 30-06-2022 κατά τις ώρες 07:00 έως και 20:00 ή εναλλακτικά την Τρίτη 05-07-2022 κατά τις ίδιες ώρες, με εξαίρεση τον Α/Κ Μώλου, όπου θα εφαρμοστεί η τυπική διάταξη ΜΙΔ-46 : «εργασίες μικρής διάρκειας – αποκλεισμός κλάδου εισόδου σε κόμβους με διαχωρισμό κατευθύνσεων (αριστερά) της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης» «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης».

Share...

Διαβάστε επίσης...