Πραγματοποίηση της 3ης συνάντησης μελέτης των εταίρων στο πρόγραμμα Inclucities στη Λιβαδειά

1 min read

Κατά το χρονικό διάστημα 14 – 15 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στη Λιβαδειά (Παλιό Δημαρχείο), η 3ησυνάντηση μελέτης των εταίρων από τη Λιβαδειά και από την πόλη της Fuenlabrada (Ισπανία) που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IncluCities (2020 – 2022), ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στη βελτίωση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και των αντίστοιχων Εθνικών Ενώσεων Δήμων και Περιφερειών με την ανταλλαγή γνώσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των πόλεων για τη δημιουργία και εφαρμογή πιο αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναλυθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, καθώς και οι πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από το Δήμο Λεβαδέων για τη διευκόλυνση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας θα καλωσορίσει τους συμμετέχοντες στη συνάντηση την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και θα αναφερθεί στα σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν για το Δήμο Λεβαδέων από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ομαλή και πλήρη ένταξη των μεταναστών/προσφύγων στην κοινωνική και οικονομική ζωή και στην άρση πιθανών προκαταλήψεων, έτσι ώστε η πόλη μας να καταστεί συμπερληπτική προσφέροντας τις ίδιες δυνατότητες σε όλους τους κατοίκους ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος https://www.inclucities.eu  

Share...

Διαβάστε επίσης...