“Ημέρα Περιβάλλοντος – Αλλάξτε το σύστημα όχι το κλίμα και στη Βοιωτία”

1 min read

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μια ακόμη ευκαιρία να σκεφτούμε και να δράσουμε για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη: την κλιματική κρίση, τις πανδημίες, την εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έχουμε χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές να διαφυλάξουμε το περιβάλλον, τον φυσικό πλούτο και ότι ο σχεδιασμός για το μέλλον πρέπει να γίνεται με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.

Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πρωτοστατούν στο περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνημα της εποχής μας.

Χρειαζόμαστε μια πράσινη επανάσταση, χρειαζόμαστε μια μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο που θα σέβεται το περιβάλλον, θα το αναβαθμίζει και δεν θα το υποτάσσει στο συνεχές κυνήγι του κέρδους, όπως κάνει ο νεοφιλελευθερισμός.

Για να πετύχει όμως η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει με όρους βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και με μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου όπου ο παραγόμενος πλούτος θα μοιράζεται δίκαια με όρους αειφορίας.

Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οδηγεί σε κοινωνικούς αποκλεισμούς και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Γι’ αυτό προτείνουμε ένα συνεκτικό σχέδιο πράσινης μετάβασης με βασικά σημεία την ενεργειακή δημοκρατία και αυτονομία, την κυκλική συνεργατική οικονομία, τον οικονομικό πλουραλισμό, την ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στον αντίποδα ο νεοφιλελευθερισμός σχεδιάζει μια πράσινη μετάβαση αποκλειστικά μέσω των αγορών, με διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλά και άλλων κρίσεων που προκαλούνται από την ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ Ανθρώπου και Φύσης.

Συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο της κοινωνικά δίκαιης παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί και προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας και της νέας γενιάς.

Η κλιματική αλλαγή υποχρεώνει στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών που θα κάνουν πιο ρεαλιστική, αλλά και καθολική την υπόθεση αποφυγής των μακροχρόνιων προβλημάτων. Θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον όχι μόνο σαν μια γενική και αόριστη έννοια, αλλά και συγκεκριμένα. Το περιβάλλον του

τόπου μας, που βιώνουμε και αγαπάμε.

Το περιβάλλον στη Βοιωτία έχει τραυματιστεί βαριά, έχει κορεστεί με τις ανεξέλεγκτες και άναρχες «επενδύσεις» σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – αιολική ενέργεια σε Ελικώνα και Κιθαιρώνα, όπως και στον Παρνασσό και φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδίου, η καθυστέρηση στο πρόγραμμα εξυγίανσης του Ασωπού και διευθέτησης της βιομηχανικής περιοχής από την κυβέρνηση, είναι έγκλημα κατά της φύσης και της αειφορίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τοπική αυτοδιοίκηση α’ κ β’ βαθμού οφείλει να εντάξει ψηλά στην ατζέντα της το ζήτημα του περιβάλλοντος, εξελίσσοντας και τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων όπως και των επικίνδυνων αποβλήτων (πρόσφατο παράδειγμα η μονάδα διαχείρισης στην περιοχή Σχηματάρι) και της καθαριότητας επίσης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που έχουμε υπογράψει μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για αυτό το σκοπό.

Η φύση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για πόλεις φιλικές, ανθρώπινες και λειτουργικές, αλλά και η προϋπόθεση ισορροπίας για τη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας στο μέλλον.

Share...

Διαβάστε επίσης...