Χρήση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Γεωργικό Τομέα

Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. διαθέτουν Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) μέσω του οποίου παρέχονται συμβουλές που αφορούν τη βελτίωση διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των οικονομικών επιδόσεων αυτής, τις περιβαλλοντικές πρακτικές, καθώς και άλλων θεμάτων που χρήζουν υποστήριξη. Στη χώρα μας και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 που σχετίζεται με τη Χρήση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Γεωργικό Τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020Πρόκειται για ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στόχος του είναι η δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των αγροτών. Το Υπο-Μέτρο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Οι αγρότες θα μπορούν να ζητήσουν Δωρεάν Συμβουλευτική Στήριξη, από τους Πιστοποιημένους Φορείς Γεωργικών Συμβουλών, για θέματα υποστήριξης της εκμετάλλευσή τους είτε είναι φυτικής είτε ζωικής κατεύθυνσης. Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές γίνεταιεθελοντικά και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. Το Σύστημα αυτό Παροχής Συμβουλών εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της κάθε εκμετάλλευσης. Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές που πρόκειται να δοθούν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ). Πιο συγκεκριμένα: Πακέτο Συμβουλών 1: Πρόκειται για Συμβουλές που αφορούν τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, συμβουλές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα) καθώς για την εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.    Πακέτο Συμβουλών 2: Πρόκειται για Συμβουλές που αφορούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά όπως στην ορθολογική χρήση του νερού, στη μείωση ρύπανσης των υδάτων συμπεριλαμβανομένης της ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων και των ζωικών αποβλήτων.    Πακέτο Συμβουλών 3: Πρόκειται για Συμβουλές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.    Πακέτο Συμβουλών 4: Πρόκειται για Συμβουλές που οδηγούν σε δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.   Πακέτο Συμβουλών 5: Πρόκειται για Συμβουλές που αφορούν την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» (Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, κομφούζιο κ.α.) και του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία».  Πακέτο Συμβουλών 6: Πρόκειται για Συμβουλές που αφορούν την βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος (εφαρμογές καινοτομίας, μείωση κόστους παραγωγής). Ο κάθε γεωργός μπορεί να λάβει έως και τρεις (3) συμβουλές διαφορετικού είδους από τον Πιστοποιημένο Φορέα Γεωργικών Συμβουλών χωρίς καμία χρέωση για όλη τη διάρκεια εφαρμογής. 

           Ο Γεωργικός Σύμβουλος με την άμεση συνεργασίατου γεωργού, θα μπορεί μέσω επιτόπιων επισκέψεων να προχωρήσει σε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του παραγωγού, να διαπιστώσει τα προβλήματα αυτής και να εισηγηθεί κατάλληλες συμβουλές που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Η σχέση μεταξύ συμβούλου και αγρότη ‘παρακολουθείται’, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος.

Με την ενεργοποίησή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών  δίνεται η ευκαιρία και σε νέους αγρότες να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους (οικονομικές -περιβαλλοντικές) χωρίς εκείνοι να επιβαρύνονται με το κόστος της Συμβουλής καθώς επίσης και η δυνατότητα βελτίωσης της συνολικής απόδοσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  Η σημαντικότατα του Συστήματος Συμβουλών έγκειται στην υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές.

          Το Γραφείο μας, είναι ο Μοναδικός Πιστοποιημένος Φορέας Γεωργικών Συμβουλών στην ΠΕ Βοιωτίας και ένας από τους επτά ΦΠΓΣ, που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και μπορούν να σας παρέχουν ενημέρωση σχετικά με το Σύστημα Συμβουλών και πως ο κάθε παραγωγός μπορεί να επωφεληθεί από την οικειοθελή συμμετοχή 
του. Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στη Γρ.Λαμπράκη 1 στη Θήβα, καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 6932725696 & 2262041048 είτε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spapasotiriou.gr ή να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα μας https://www.spapasotiriou.gr
Share...

nea

Next Post

ΠΟΥ: Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί σχεδόν 230 κρούσματα της μυστηριώδους ηπατίτιδας

Τρ Μάι 3 , 2022
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεχίζει να λαμβάνει δεκάδες ειδοποιήσεις για αδιευκρίνιστης αιτιολογίας κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά, με συνολικά σχεδόν 230 πιθανά κρούσματα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός. «Έτσι, την 1η Μαΐου, τουλάχιστον 228 κρούσματα είχαν επισημανθεί στον ΠΟΥ σε 20 χώρες, και περισσότερα από 50 άλλα […]

Σας ενδιαφέρουν