Εργασίες αποκατάστασης εσωτερικών χώρων Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας

1 min read

Αποπερατώθηκαν από τον  ΔΟΑΠΠΕΧ οι  εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των χώρων των γραφείων του Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας, , κατόπιν στεγανοποίησης της κερκίδας.   . Οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι οι εξής:

  • Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών.
  • Καθαρισμός του φέροντος οργανισμού (κολώνες, δοκοί στήριξης) και επικάλυψη με ρητινούχο τσιμέντο κονίαμα για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού,  2η φάση πέρασμα ινοπλισμένου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος 3η φάση λευκό φινίρισμα μαρμαροκονίας.
  • Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση λειτουργικών  αναγκών της Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης

Share...

Διαβάστε επίσης...