Εργασίες αποκατάστασης εσωτερικών χώρων Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας

Αποπερατώθηκαν από τον  ΔΟΑΠΠΕΧ οι  εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των χώρων των γραφείων του Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας, , κατόπιν στεγανοποίησης της κερκίδας.   . Οι παρεμβάσεις που έγιναν είναι οι εξής:

  • Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών.
  • Καθαρισμός του φέροντος οργανισμού (κολώνες, δοκοί στήριξης) και επικάλυψη με ρητινούχο τσιμέντο κονίαμα για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού,  2η φάση πέρασμα ινοπλισμένου επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος 3η φάση λευκό φινίρισμα μαρμαροκονίας.
  • Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών χώρων.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση λειτουργικών  αναγκών της Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης

Share...

nea

Next Post

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δ. Λεβαδέων

Τε Φεβ 23 , 2022
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, κατόπιν πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Λεβαδέων υπέβαλε […]