Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας για κλειστά σχολεία τη Δευτέρα 24/01/2022 και Τρίτη 25/01/2022

1 min read

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων” , παρ.4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα : Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου¨.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017.
  2. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Αποφασίζει: 

Την Δευτέρα 24/1/2022, καθώς και την Τρίτη 25/1/2022 όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Τανάγρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί) θα παραμείνουν κλειστές, λόγω παγετού καθώς και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχουν ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περγάλιας Βασίλης

Share...

Διαβάστε επίσης...