Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς… «OXI» στο voucher των 600 ευρώ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς, με ψήφισμα του, που κοινοποιείται στον πρωθυπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς και στους βουλευτές Βοιωτίας, κάνει λόγο για πρωτοφανή εμπαιγμό του δικηγορικού σώματος από την  κυβέρνηση.

Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η –Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α του Συλλόγου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και των από 12.3.2020 και 15.3.2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ B 833/2020) και (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020) αντίστοιχα, ως και της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ. 19738/2020 (Β΄ 936) ΚΥΑ, ανεστάλη σχεδόν εξ ολοκλήρου η λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς επίσης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων όλης της χώρας. Επίσης στο διάστημα αυτό εξαγγέλθηκε  αποχή των δικαστικών επιμελητών. Τα παραπάνω   έχουν οδηγήσει τους δικηγόρους σε ολική ακούσια αναστολή άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας,

Η Κυβέρνηση είχε εξαγγείλει την υπαγωγή πολλών κλάδων (ΚΑΔ) στους πληττόμενους εκ των μέτρων και προς οικονομική τους ενίσχυση προέβλεπε να επιδοτηθεί κάθε πληττόμενος  με το ποσό των 800 ευρώ για το διάστημα από 16-3-2020 έως 30-4-2020, με επίσημες δε δημόσιες τοποθετήσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού και κορυφαίων Υπουργών της, αλλά και πλείστες έγγραφες ανακοινώσεις της, είχε εξαγγείλει, και την υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των δικηγόρων.  Εντελώς όμως  αναιτιολόγητα και σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες επίσημες εξαγγελίες της, οδηγήθηκε σε μια άνευ προηγουμένου κυβίστηση, εξαιρώντας τους δικηγόρους από τους δικαιούμενους να λάβουν την ως άνω αποζημίωση, σε αντίθεση με κάθε αρχή ισότητας και ισονομίας πέραν του γεγονότος ότι ο δικηγορικός κλάδος έχει πληγεί ουσιαστικά, καθώς έχει υποχρεωθεί σε καθολική διακοπή των εργασιών του, λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων για αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων κ.λπ.

Μπροστά στην υπαρξιακή αγωνία ενός χειμαζόμενου κλάδου, μεγάλη μερίδα του οποίου αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και να καλύψει τις ανάγκες του, η  εξαγγελία της Κυβέρνησης περί εξαίρεσης του κλάδου μας από την αποζημίωση των 800 ευρώ και περί συμμετοχής των δικηγόρων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher (αξίας 600€ έκαστο), συνιστά προκλητικό εμπαιγμό, που υποτιμά τη νοημοσύνη όλων. Η δικηγορική εργασία, κατά το πλείστον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λειτουργία των δικαστηρίων της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να νοηθεί δικηγορική εργασία με κλειστά δικαστήρια. Η  κυβερνητική εξαγγελία  και η σημερινή εμμονή της στα παραπάνω δεν επιλύει το άμεσο πρόβλημα επιβίωσης που έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο τμήμα του δικηγορικού σώματος, λόγω της ουσιαστικής, κατά τα άνω, παύσης οποιασδήποτε δικηγορικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την αδυναμία να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες του.   Το δικηγορικό σώμα δεν επαιτεί.

Απαιτεί πρωταρχικά τον σεβασμό από την Πολιτεία για το θεσμικό του ρόλο στην απονομή της Δικαιοσύνης, που προϋποθέτει αξιοπρεπή και ανεξάρτητο δικηγόρο αλλά και για την εν γένει κοινωνική του προσφορά. Και στη συνέχεια, ίση μεταχείριση με όλους τους άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα των 800 ευρώ, με μόνη την ένταξή τους στους πληττόμενους κλάδους, χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις ή ανάγκη «εκπαίδευσης»

Κατόπιν τούτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεβαδείας, με το παρόν ψήφισμα, καταδικάζει την ανωτέρω κυβερνητική παλινωδία και τον πρωτοφανή εμπαιγμό του δικηγορικού σώματος, που είναι αντίθετα με κάθε έννοια μιας δημοκρατικά ευνομούμενης πολιτείας και απαιτούμε:

  1. Την υπαγωγή, έστω την ύστατη ώρα, στο καθεστώς αποζημίωσης των 800€, καθώς πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης, αλλά και αξιοπρέπειας, του δικηγορικού σώματος.
  2. Την υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττομένου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης.
  1. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος .
  2. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους .
  3.  Την άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση – λογοδοσία από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα.
  4. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.

Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, που θα οριστεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Share...

nea

Next Post

15 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θηβαίων

Δε Μαρ 30 , 2020
Ο Δήμος Θηβαίων μετά την 26/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκαπέντε (15) εργάτες καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και του άρθρου 24 […]

Σας ενδιαφέρουν