Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ Λεβαδέων

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και διαδικτυακά), του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί τη σήμερα στις 18:00. 

Στην αρχή της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση από το δήμαρχο και θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 Ι.  ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Καθορισμός   Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού  για το έτος   2022.

   ΙΙ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1. Ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2018» και ταυτόχρονα πρόθεση του Δήμου μας για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για την απόκτηση – διατήρηση των κοινοχρήστων χώρων όπου απαιτείται
  2. Έγκριση  κυκλοφοριακής ρύθμισης  στην Κοινότητα Κυριακίου (οδός Δημητρίου Παπαχρήστου δίπλα στον πλάτανο).
  3. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Δήμου Λεβαδέων»

 IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

  1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2022 σε Ευπαθείς Ομάδες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

 ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον ΖΩΝΑ ΛΟΥΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλήτριας υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στην ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8. Παραχώρηση τάφου στο νεκροταφείο του Αγίου Λαζάρου κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Τσιπλάκου Αριστείδη

Share...

nea

Next Post

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Β΄ Ανδρών 2021 από 25 έως 29 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς

Δε Νοέ 22 , 2021
Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας κατηγορίας Β΄ Ανδρών 2021. Οι αγώνες για το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς, κατά το χρονικό διάστημα Πέμπτη 25 – Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021. Email Share...  

Σας ενδιαφέρουν