Σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος ακαρπίας της ελιάς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύστερα από πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Γιάννη Οικονόμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος ακαρπίας της ελιάς που εντοπίζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Θανάσης Καρακάντζας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους του πρωτογενούς τομέα και μία από τις σπουδαιότερες δενδρώδεις καλλιέργειες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στο εισόδημα του Στερεοελλαδίτη καλλιεργητή. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο δημιούργησαν πολλά προβλήματα με κυριότερο την ακαρπία, επιφέροντας δυσμενείς επιπτώσεις στην φετινή σοδειά των ελαιοπαραγωγών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκαν:

  • Η συγκρότηση μεικτών επιτροπών από εκπροσώπους των Διευθύνσεων ΔΑΟΚ και του ΕΛ.Γ.Α.. 
  • Η εκτίμηση του προβλήματος της ακαρπίας με επιτόπιες καταγραφές στις Δημοτικές Ενότητες.
  • Η αξιολόγηση του παρατηρηθέντος φαινομένου και οι επιπτώσεις στην παραγωγή.
  • Η εκπόνηση σχετικής έκθεσης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Τονίστηκε, επίσης, ότι η εφαρμογή του πρόγραμματος Δακοκτονίας έτους 2021 δεν επηρεάζει την πορεία των ανωτέρω.  

«Όλα τα ανωτέρω θα οδηγήσουν σε μια τεκμηριωμένη μελέτη προς το Υπουργείο, που θα αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ακαρπίας και την καταστροφή που επιφέρει στην φετινή παραγωγή, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης ενισχύσεων των παραγωγών στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα υπάρξουν και τελικές ανακοινώσεις», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος.              

Share...

nea

Next Post

Θετική συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για ζητήματα μεταφοράς μαθητών

Πα Ιούλ 9 , 2021
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού ΚωνσταντίνοςΓαλάνης είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη για ζητήματα μεταφοράς μαθητών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στην καταγραφή των δυσκολιών του έργου της μεταφοράς των μαθητώνκαι διαμόρφωσε μια σειρά προτάσεων μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, με προτεραιότητα τη διευκόλυνση της μεταφοράςμαθητών και ταυτόχρονα τη διατήρηση της δυναμικής ισορροπίας της αγοράς. Μετά την υποβολή σχετικής επιστολής του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Γαλάνη προςτον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, δρομολογήθηκε η συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτάσειςαυτές.  Ο Υπουργός δήλωσε τη βούλησή του για θετική εξέταση των προτάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θαεπανέλθει σύντομα για εξειδίκευση των προταθέντων μέτρων.  Μεταξύ άλλων, προτείνονται τα εξής: Μη χρήση του θεσμού της έδρας των ταξί για το έργο της μεταφοράς μαθητών, καθώς αυτός αποτελεί κύριααιτία άγονων δρομολογίων και κατά συνέπεια μη μεταφοράς παιδιών. Εναλλακτικά και κατ’ ελάχιστο, μη χρήση του θεσμού της έδρας των ταξί, μετά την πρώτη άγονη διαγωνιστικήδιαδικασία. Ο δεύτερος διαγωνισμός να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των μέσων μεταφοράςανεξαρτήτως έδρας, διότι απώτερος σκοπός είναι να μεταφέρονται οι μαθητές στα σχολεία τους, απελευθερώνοντας το αγαθό της εκπαίδευσης από την αδυναμία της τοπικής αγοράς και την προέλευση τουμεταφορέα. Επανενεργοποίηση της (από το 2018 καταργηθείσας) δυνατότητας ενεργοποίησης ιδιωτών μεταφορών μεαμοιβή ίση με το 80% της αρχικά προβλεπόμενης, σε περιπτώσεις δύσβατων, απομακρυσμένων ορεινών καινησιωτικών περιοχών, μετά από μία (1) άγονη διαγωνιστική διαδικασία. Ενίσχυση του γονεϊκού επιδόματος, που σήμερα καλύπτει απλή και όχι διπλή διαδρομή μεταφοράς. Αύξηση της προβλεπόμενης αμοιβής των συνοδών, καθώς το σημερινό ύψος καθιστά δυσχερή την εξεύρεσήτους. Σύντμηση διαδικασιών και βελτιώσεις ως προς τη χρονική διάρκεια των διαγωνισμών με χρήση απευθείαςδιαπραγμάτευσης, μετά την πρώτη (και όχι τη δεύτερη όπως προβλέπεται σήμερα) άγονη διαδικασία. Μετά τη συνάντηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Γαλάνης  δήλωσε: «Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές μειώνονται οι αδυναμίες του συστήματος στις δύσκολες, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, αυξάνονται οι επιλογές μεταφορικών μέσων όπου υπάρχει στέρηση και επιταχύνονται χρονικά οι διαγωνιστικές διαδικασίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε άγονα δρομολόγια […]

Σας ενδιαφέρουν